,

De beste tips om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen!

tips incasso voorkomen

De beste tips om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen!

Met deze tips gooien we als incassobureau misschien wel onze eigen glazen in, maar niet te min willen wij u deze tips niet onthouden. Zodra u een incassobureau gaat inschakelen is er vaak al geen of slechte communicatie tussen u en de debiteur. Dat zijn één van de punten die voor u een rode vlag moet zijn. Zodra er geen communicatie meer is, dan direct het incassobureau inschakelen. De debiteur wil dan immers niet meer betalen. Ze houden zich schuil, hopende dat u het opgeeft.

Tip 1 maak duidelijke betalingsafspraken

Ondernemen is leuk, maar als het om geld gaat hebben veel ondernemers daar moeite mee. Ze gaan er van uit dat de debiteur wel zal betalen. Dat is een mooie instelling, maar de werkelijkheid is anders. Indien u geen duidelijk afspraken maakt over de betaling dan zal de debiteur, daar zijn eigen invulling aan gaan geven. Dus zet de betaalafspraken op papier en of in de mail als bevestiging.

Tip 2 voorkomen is beter dan genezen

Een nieuwe klant daar bent u als ondernemer uiteraard blij mee. Een nieuwe klant die moet dan wel betalen, anders heeft u een nieuwe klant zonder geld en met verlies. Maak dus direct goede afspraken over uw betalingsvoorwaarden. Een aantal voorbeelden:

 1. aanbetaling;
 2. voorschot;
 3. alles voor uit, omdat het een nieuwe klant is;
 4. voor aanvang werkzaamheden/levering;
 5. financiering via een financiële partij, zodat u direct uw geld ontvangt.

Gebruik gewoon uw gezonde verstand. U verkoopt een goed product en of dienstverlening. U heeft dan recht op uw geld. Indien u geen goede afspraken kunt maken over de betaling, dan heeft u  geen goede zaak. Verkoop al uw voorwaarden.

Tip 3 check de kvk op jaarcijfers

U bent onder de indruk van uw nieuwe klant. Het bedrijf ziet er groot en degelijk uit. mooie website, mooi pand. Maar wat zegt dit over de onderneming, niets. De jaarcijfers bij de kvk.nl kunt u voor een paar euro bekijken. Ook kunt u zien wie de daadwerkelijke eigenaar is. Is het nou echt een groot bedrijf of is het slechts een eenmanszaak, dat kunt u allemaal zien in de kvk. In de jaarcijfers kunt u kijken naar het eigen vermogen en kortlopende en langlopende schulden. indien die in balans zijn en niet een negatief eigen vermogen, dan kunt u rustig op rekening doen. Neemt niet weg dat u gewoon uw gezonde verstand moet gebruiken.

Tip 4 verwijs naar uw algemene voorwaarden

Zorg ervoor dat u algemene voorwaarden heeft. Indien u geen algemene voorwaarden heeft, dan kunt u daar ook niet naar verwijzen. In uw algemene voorwaarden zet u uw condities en betalingscondities. Ook zet u de plaats van de rechtbank waar u dan een procedure wil voor laten komen. Indien u veel met Europese landen werkt, dan is dat essentieel. Voor een incassobureau is dit ook handig mits er uiteindelijk een gerechtelijke procedure nodig mocht zijn.

Tip 5 wees aardig, correct en rechtvaardig, maar laat nimmer over u heen lopen!

Indien klanten u niet aardig vinden dan zal het ook moeilijker zaken doen zijn. Het is simpel, mensen kopen van aardige mensen, niemand koopt van een hufter. Dus verkoop uzelf, uw bedrijf. Handel de zaken correct af en sta op uw strepen. U doet graag zaken, maar wel onder uw condities. Zodra de communicatie stopt en er geen reactie meer komt, dan is het tijd voor een incassobureau. Op de 31e dag zijn bedrijven verplicht u incassokosten te betalen.

Laatste incasso tip:

Dien uw incasso alhier in: Nu-Incasseren

 

 

,

Incasseren van vele kleine facturen met begeleiding van callcenters van ons incassobureau zorgt voor 85% succesratio!

Juristu incassobureau

Incasseren van vele kleine facturen met begeleiding van callcenters van ons incassobureau zorgt voor 85% succesratio!

Veel bedrijven hebben meestal niet het personeel en de capaciteit om vele kleine openstaande facturen telefonisch te incasseren. Bewezen is immers dat debiteuren gaan betalen, zodra ze vele keren worden gebeld voor een vordering van bijvoorbeeld 50 euro. Dit is een bedrag, wat zich qua kosten zich niet leent voor een gerechtelijke incassoprocedure. Toch dienen deze bedragen te worden betaald door de debiteur. Juristu incasso heeft hier de capaciteit voor en is zeer succesvol in het incasseren van deze vorderingen voor grote concerns.

Bulk facturen, bulk vorderingen

Juristu verzorgt de incasso van vele soorten bedrijven, van kleine incasso’s tot grote incasso’s. Van minnelijk tot gerechtelijk. Het gehele incassotraject tot en met de beslaglegging door de deurwaarder verzorgen wij voor onze opdrachtgevers. Veel bedrijven zitten met een incasso probleem. De kleine vordering lenen zich niet voor gerechtelijke incasso. De kosten voor gerechtelijke incasso moeten worden voorgeschoten. zodra een bedrijf bijvoorbeeld 1000 openstaande facturen heeft van 50 euro dan moet er 1000 maal alleen al 471,- griffierecht betaald worden, omdat het een bedrijf is. Dat doet men dus niet en veel wanbetalers weten dit. Bedrijven verkopen daarom hun kleine vorderingen of dragen deze over aan ons op basis van no cure no pay. Onze aanpak is succesvol gebleken, steeds meer grote bedrijven weten ons te vinden en dragen hun vele kleine vorderingen aan ons over.

Incasseren op basis van no cure, no pay !

Wij zijn hierdoor zeer gedreven om uw openstaande vorderingen te incasseren. Onze aanpak is een bewezen succes. 85% van de incassozaken incasseren wij minnelijk voor onze opdrachtgevers. Wilt u dat ook? Dan hieronder onze aanpak, motivatie om u als klant binnen te halen.

Onze 10 dagen incasso aanpak:

Minnelijk traject:

 1. In gebreke stelling per mail en post;
 2. Debiteur ontvangt direct een sms;
 3. Diverse malen telefonisch contact;
 4. Debiteur dient binnen 10 dagen te betalen of een regeling te treffen;
 5. Bovenstaand zal 3-4 keer worden herhaald in 10 dagen.

De sommaties worden juridisch steeds dwingender en zal zorgdragen voor betaling van de debiteur. Indien dit niet lukt kunnen we tevens gerechtelijke incasso verzorgen. Na overleg met u uiteraard.

Al onze voordelen op een rij:

 1. No cure, no pay;
 2. Incassokosten boven op de vordering ;
 3. Geen dure abonnementen;
 4. Uw vordering(en) aanleveren zoals u wilt;
 5. Login, zodat u onze incasso vorderingen kunt elk moment zien;
 6. Eigen incasso pagina voor uw cliënten, vanaf grote vorderingen;
 7. Betalen via ideal;

Graag bewijzen wij ons voor u uiteraard, neem nu de proef op de som en dien een incasso bij ons in. U kunt via www.juristu.eu onder Nu-Incasseren uw vordering indienen.

Wilt u contact met één van onze medewerkers? Bel  085-303 7165 of mail naar info@juristu.eu

Hopende u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuwe opdrachtgever.

Nu-Incasseren

www.juristu.eu

info@juristu.eu

 

,

Bedrijf tot bedrijf, waarom stoppen met aanmaningen versturen, op de 31e dag dient debiteur al incassokosten te betalen!

Waarom aanmaningen versturen geen zin heeft

Veel bedrijven sturen standaard aanmaningen. Veelal uit correctheid of om de klant niet te verliezen. In veel gevallen raakt u de slecht betalende klant toch wel kwijt. Vroeg of laat loopt dat namelijk fout. Hanteer het volgende: “verlies de klant maar” Indien het bedrijf immers niet volgens uw betalingscondities zaken wil doen, dan maar niet. Dat geeft ook kracht van uit uw eigen bedrijf. De afnemer denkt dan ook, die zullen dus wel heel erg goed zijn. En wat heeft het tegenwoordig immers voor zin, om een factuur niet op tijd te betalen. Er zijn geen rente voordelen voor het bedrijf dat u moet betalen. Nee, het geld is er gewoonweg niet! Men koopt links en rechts op rekening en als het fout gaat, dan bent u de dupe. Geld kwijt, btw kwijt, klant kwijt en een verliespost in de boeken. Als bedrijf gebruikt u bijna zeker deze volgorde:

Stop met deze aanmaningen:

1. eerste aanmaning na 30 dagen;
2. tweede aanmaning na 44 dagen;
3. derde aanmaning na 58 dagen;
4. laatste aanmaning na 72 dagen;
5. en nu? incassobureau? deurwaarder? advocaat?

Start als volgt uw nieuwe incassobeleid:

1.  stuur en bel  5 dagen voor de 30 dagen een reminder;

2. Bel 2 dagen voor de 30 dagen;

3. 31e dag uit handen geven van incassobureau Juristu Nu-Incasseren

Communiceer duidelijk naar uw klanten uw betalingscondities

Waarom is punt 1 en 2 zo belangrijk? Het bellen is in de meeste gevallen het meest effectief. Veel mensen hebben moeite met bellen en zeker als het om vragen om geld gaat. In veel gevallen is dat not done. Wij vragen ons vaak af is afnemen zonder betalen dan wel ok?

Bent u een klein bedrijf dan kunt u het beste zelf als eigenaar bellen, niet zodra de factuur verlopen is, maar 5 en 2 dagen voor het verlopen van de factuur. U kunt dan duidelijk maken dat dit is afgesproken en al zou u het niet hebben afgesproken, 30 dagen is de uiterste wettelijke termijn van betalen. Vanaf de 31e dag is de debiteur immers incassokosten verschuldigd. Dan kunt u de vordering direct aan incassobureau Juristu geven.

Indien u deze werkwijze toepast in uw bedrijf dan gaat u dit direct merken, bedrijven weten dan dat er niet met u te sollen valt.

Bedrijven die direct betalen zijn serieus en daadkrachtig

Wat heeft het ook voor nut om tot de laatste dag van de 30 dagen te wachten met betalen? Wat zegt dit over het bedrijf waar u zaken mee doet? In 95% van de gevallen zijn er dan gewoon liquiditeitsproblemen. Een bedrijf wat gebruik maakt van uw diensten de facturen tot het laatste rekt, heeft gewoon een liquiditeitsprobleem. Het heeft immers qua rente geen voordelen om het geld 30 dagen op de rekening te houden. Rente is er immers niet meer. Dus wees gewaarschuwd, bedrijven die laat betalen zitten krap bij kas. Koester de bedrijven die u snel betalen, die hebben immers geen liquiditeitsprobleem.

Bellen en reminder sturen voor het verlopen van de factuur

U heeft duidelijk afspraken gemaakt met het bedrijf. De opdrachtbevestiging, de algemene voorwaarden en de betalingscondities heeft u duidelijk gecommuniceerd. Ook heeft u voor het aflopen van de betalingstermijn telefonisch contact gehad en per mail en post de reminder verzonden. Zodra een bedrijf dan na de 31e dag een schrijven van  incassobureau krijgen, dan moeten ze ook niet gaan huilen. U heeft immers voldoende kansen geboden om het bedrijf op tijd te laten betalen. Tevens heeft u ook al extra kosten moeten maken, door reminders te sturen en er achteraan te bellen. Kosten die u ook niet kunt verhalen op het bedrijf.

Excuses tellen niet meer!

Zodra u de vordering aan incassobureau Juristu heeft gegeven, dan betalen veel bedrijven snel aan u, dit om incassokosten te voorkomen. Hier moet u nimmer mee akkoord gaan. U bent immers heel duidelijk geweest in uw communicatie en excuses tellen dan niet meer. De incassokosten is het bedrijf dan gewoon verschuldigd. Betaald het bedrijf niet aan incassobureau Juristu binnen 10 dagen, dan zal het bedrijf een dagvaarding ontvangen die via de deurwaarder zal worden betekent. Bij grote bedragen leggen we voor de dagvaarding al beslag op de bankrekening van het bedrijf. Tevens heeft u een sluitend dossier, wat zal zorgen voor een vonnis. Aangetekende brieven zijn niet meer nodig, wel een duidelijk overzicht dat u er genoeg aan heeft gedaan om uw vordering betaald te krijgen.

Laat uw bedrijf niet als bank fungeren!

Kortom pas uw betalingsbeleid aan, indien u meer dan 20% aan openstaande facturen heeft. Zoals bekend kan het MKB bedrijf geen enkel krediet krijgen van de banken. Veel bedrijven gebruiken daarom andere bedrijven om hun eigen bedrijf te financieren. Dus alles gaat in de rek. Alleen de bedrijven die niet durven te bellen en of een reminder voor de afloop van de betalingstermijn 30 dagen durven te sturen, zijn één van de vele bankjes van het bedrijf.

Veelal zijn juist de grotere bedrijven met 50-250 man personeel die andere bedrijven gebruiken als bankje. U wil graag zaken doen met dat “grote” bedrijf, maar betalen ho maar. “Bezint eer ge begint! “ is dan een spreekwoord wat hierop zeer goed van toepassing is. Neemt niet weg dat u gewoon zaken kunt doen met grotere bedrijven, maar wees vanaf het begin gewoon heel duidelijk in uw leveringsvoorwaarden en uw betalingscondities.

Incasso traject op één rij:

 1. opdrachtbevestiging;
 2. algemene voorwaarden;
 3. betalingscondities communiceren;
 4. factuur;
 5. 2x reminder per telefoon voor afloop 30 dagen;
 6. 31 e dag aan incassobureau geven: Nu-Incasseren

 

 

,

Incasseren in het buitenland, hoe gaat dat?

 

,

Tips om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen

Incassobureau

Tips om het inschakelen van een incassobureau te voorkomen

De basis om betalingsachterstanden te voorkomen is goede afspraken maken met uw klanten. Dit dient u dan duidelijk te communiceren, zowel op schrift en in woord. Des te beter u dit communiceert des te duidelijker dit ook is voor uw klant. Zo weet u ook, dat bij vele bedrijven er grote gevolgen zijn, indien u  niet op tijd betaald. Zorg er dan ook voor dat u ook een strak beleid heeft naar uw klanten. Hieronder een aantal voorbeelden van bedrijven, die gevolgen koppelen en niet op tijd betalen. Deze bedrijven zijn onder andere:

 1. hypotheekachterstand > bkr notering>veiling > ontruiming> faillissement;
 2. leningachterstand> bkr notering> deurwaarder> beslagen;
 3. gasbedrijf> afsnijden leveranties> deurwaarder> geen nieuwe leverancier;
 4. garagebedrijf>beroept zich op retentierecht> auto pas terug bij betaling rekening;
 5. telefoonbedrijf> afsnijden> hoge kosten voor aansluiten> opzegging relatie> bkr notering;
 6. cjib> bekeuring> telkens verdubbeling boete> bij niet betalen uiteindelijk gijzeling;
 7. belastingdienst> boetes tot 100%> beslagen;

Communiceer uw betalingsvoorwaarden duidelijk

Een klant van ons, een garagebedrijf, heeft op ons advies op de balie staan, reparaties pinnen of contant. De baliemedewerker print de werkbon uit en daar staat dan onder de bon, betaling binnen 14 dagen. De communicatie is dus niet duidelijk genoeg. De klant kan op dat moment zeggen: “ok, ik zal het overmaken!”Het bord pinnen of contant verliest direct zijn waarde op dat moment. Indien u uw betalingsvoorwaarden wil communiceren dan moet u dat dus duidelijk op alle afdelingen, bij ieder personeelslid duidelijk communiceren in woord en geschrift. Dan bent u duidelijk aan het communiceren naar uw klanten. Tips communicatie betalingsvoorwaarden:

 1. algemene voorwaarden;
 2. bestelformulieren;
 3. personeel informeren;
 4. bij bestelling nogmaals op betalingsvoorwaarden wijzen, tevens de algemene voorwaarden aanreiken;
 5. bij balies communiceren in woord en geschrift;
 6. eventueel extra betalingskorting bij contant;
 7. nieuwe klant betaling voor levering

Hoe om te gaan met nieuwe klanten?

Een nieuwe klant is altijd welkom, maar niet tegen elke prijs. Een klant die niet betaald, kost u vijf keer zo veel tijd en geld, dan een klant die wel betaald. Dus duidelijke betalingsafspraken is essentieel voor een nieuwe klant. De nieuwe klant weet dan ook direct waar ze aan toe zijn. U bent leverancier van een goed product en bij behorende service, maar met dien verstande, er moet betaald worden volgens de afspraken die u bepaald. Stel u heeft een betalingstermijn van 30 dagen en de nieuwe klant doet direct een bestelling van € 30.000,- . Check de nieuwe klant op de volgende zaken:

 1. kvk, met wie gaat u zaken doen?;
 2. kvk cijfers?;
 3. kijk naar eigen vermogen;
 4. kijk naar ouderdom bedrijf
 5. bij slechte of geen kvk cijfers de nieuwe klant voor uit laten betalen;

Alles er aan gedaan om betalingsachterstanden te voorkomen?

En alsnog openstaande facturen? Dan kunt u bij bedrijven onderling al op de 31e dag incassokosten verhalen op de debiteur. U hoeft zelfs geen aanmaning te verzenden aan het bedrijf. Ze wisten immers wat de afspraken waren en ze houden zich daar niet aan. De incasso procedure kunt u al hier starten:

Nu-Incasseren

 

,

Incassobureau inschakelen, wat zijn de voordelen?

Een incassobureau inschakelen, wat zijn de voordelen?

Elk bedrijf heeft te maken met openstaande facturen. Voor bedrijven onderling zijn de afspraken heel helder. U heeft duidelijke afspraken gemaakt door middel van uw algemene voorwaarden of een bevestiging bij opdracht, waarin u de betalingsafspraken heeft bevestigt. Indien een bedrijf zich hier niet aan houd dan kunt u al op de 31e dag een incassobureau inschakelen. Het bedrijf is dan immers al incasso kosten verschuldigd.

Geen betalingsafspraak? wat nu?

Bij wet is het als volgt geregeld, indien u niets heeft afgesproken, dan gaat de wet er van uit, dat u binnen 30 dagen moet betalen. Na deze 30 dagen hoeft u zelfs geen aanmaning te verzenden en kunt u direct een incassobureau inschakelen. Een bedrijf dat u niet op tijd betaald weten heel goed dat ze uiterlijk binnen 30 dagen moeten betalen. doen ze dat niet dan gebruiken ze u als kredietverstrekker. U zal immers niet de enige zijn waar facturen open staan.

Grootste voordeel van een incassobureau

U hoeft zelf niet te bellen of aanmaningen te versturen, een incassobureau neemt u dat werk uit handen. Dat niet alleen, de debiteur ziet dat u een professioneel bedrijf bent. U heeft geleverd, dus het bedrijf moet gewoon betalen. Een incassobureau gaat niet in discussie met de debiteur en zegt dat de debiteur moet betalen. Het incassobureau heeft immers het dossier, de opdracht, de factuur, de betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen. Dus betalen. U hoeft ook geen boeman te spelen, geen uitleg te geven, het incassobureau weet hier zeer correct mee om te gaan. Bij incassobureau Juristu, zijn de mensen die naar de debiteuren bellen allen met ene juridische achtergrond en de debiteur hoeft hen niets wij te maken. Het dossier is duidelijk de debiteur dient te betalen.

Debiteur betaald na 10 dagen alsnog niet, wat nu?

Indien het bedrijf c.q. debiteur na 10 dagen nog niet heeft betaald, dan zal het incassobureau over gaan tot een gerechtelijke procedure. De juristen van incassobureau Juristu maken dan een dagvaarding en voeren zo  nodig verweer tegen de debiteur. Indien de debiteur zich gaat verweren. Dan moet de debiteur een goed sluitend dossier hebben waaruit dan mag blijken dat de debiteur niet hoeft te betalen. Incassobureau Juristi heeft een gerenommeerde naam in dagvaarden van openstaande facturen. Incassobureau Juristu is een specialist en weet hoe een wanbetalende debiteur aan te pakken.

Hoge vorderingen, direct beslag leggen!

Bij zeer hoge vorderingen adviseren wij onze klanten om voor de dagvaarding uit, reeds beslag te leggen op bankrekening of on-roerende zaken. dit te voorkoming dat de debiteur aan het eind van de procedure geen verhaal meer biedt. Een debiteur die grote openstaande facturen niet wil of kan betalen, daar is meestal meer aan de hand. dus zekerheden stellen is essentieel.

Meerdere vennootschapen boven de werkmaatschappij

Veelal verwacht een debiteur het niet, maar doen wij het wel. Stel u heeft een vordering van € 15.000,- op een bv. Daarboven hangt een holding en daarboven de eigenaar. Wij dagvaarden dan de werkmaatschappij, de bv en de eigenaar zelf. De tegenpartij moet zich dan stellen voor alle drie de partijen. dit kan d.m.v. een advocaat of ze kunnen dit zelf doen. Vergeet één van deze partijen zich te stellen, dan volgt er zo maar een verstek vonnis. Hiermee kunnen we de deurwaarder opdracht geven om beslagen te leggen en over te gaan tot executeren.

Het Beklamel arrest

Uitleg Beklamel arrest

Dit arrest gebruiken wij ook regelmatig in zaken, waar debiteuren zich verschuilen achter allerlei vennootschappen. Dit arrest zorgt er voor dat we ook bij ingewikkelde bv-structuren alsnog een veroordeling krijgen op de bovenliggende vennootschappen en of bij directeur groot aandeelhouders. Een creatieve jurist van incassobureau Juristu zorgt hierdoor dat u een veroordeling krijgt om alsnog uw vordering te incasseren.

10 dagen aanpak

Conclusie voordelen inhuren van een incassobureau als Juristu:

 1. minnelijke incasso no cure, no pay;
 2. snel, direct:
 3. 85% binnen 10 dagen minnelijke geincasseerd;
 4. alles in één huis;
 5. gerechtelijke procedure door incassobureau Juristu;
 6. deurwaarder aangestuurd door incassobureau Juristu;
 7. verweer, comparities door uw persoonlijke jurist van incassobureau Juristu;
 8. 100% uitsluitend incassozaken, door de wol geverfd;
 9. creatieve oplossingen, waardoor u uw vordering toegewezen krijgt;
 10. persoonlijke juridische bijstand van begin tot het eind.

Dien nu uw incasso al hier in:

Nu-Incasseren

 

 

 

 

,

Dien uw openstaande facturen op tijd in, bij een failliet bedrijf valt niets meer te incasseren!

Nu incasseren

Een factuur die langer openstaat dan 31 dagen, tijd voor een incassobureau

Het klinkt misschien hard, maar het is gewoon zakelijk. U heeft een bedrijf en levert uw diensten en of producten, die dienen gewoon op tijd te worden betaald. Indien dit niet gebeurd, dan heeft u eigenlijk al een wanbetaler. Een debiteur misbruikt u dan eigenlijk. Want u heeft uw dienst of product al geleverd en die moet gewoon op tijd worden betaald. De wettelijke betaaltermijn is 30 dagen, dus u mag op de 31e dag zonder aanmaning het incassobureau al inschakelen. Wettelijk is de debiteur dan al incassokosten verschuldigd. De wet geld voor bedrijven onderling. Zie ook wettelijke incasso regels

Aanmaning is niet verplicht

Bij bedrijven onderling is een aanmaning versturen niet verplicht. Wees duidelijk in uw communicatie. Zodra u een nieuwe klant krijgt, verteld u direct hoe u als bedrijf werkt. U levert de dienst en of producten. De klant dient zich de te houden aan uw leveringsvoorwaarden. Indien een klant zich daar niet aan houdt, kunt u zich ook afvragen of u deze klant dan nog wel wil. Essentieel in elk bedrijf is duidelijke communicatie over levering en betaling.

Stop met sturen van vele aanmaningen

Het is bij wet geregeld dat u als bedrijf zelfs geen aanmaningen hoeft te versturen naar een ander bedrijf. Veel bedrijven werken met 1e aanmaning, 2e aanmaning, 3e aanmaning en laatste aanmaning, meestal bent u dan all maanden verder. Veel bedrijven weten zodra ze een brief krijgen met 1e aanmaning, dat er nog 3 aanmaningen komen. dus stop daarmee, de meeste bedrijven die niet op tijd betalen, gebruiken u als bank. Dat is toch niet de bedoeling? Voor de vorm zou u slechts één aanmaning kunnen sturen waarin u waarschuwt voor verhoogde kosten indien het bedrijf alsnog niet binnen 14 dagen aan u betaald. Deze WIK brief kunt u alhier gratis downloaden WIK brief

 

“Op tijd zijn met een incassoprocedure kan alles veranderen”

Schakel een incassobureau op tijd in

Het is niet altijd zo dat een incassobureau u een negatief imago bezorgd, het is meestal andersom, de debiteur is degene  die tenslotte niet betaald. u heeft uw dienst en of product keurig geleverd, dus moet er ook op tijd worden betaald. Stel uw algemene voorwaarden duidelijk op en communiceer dat met de klanten. Duidelijk is alles. Indien u een incassobureau in gaat schakelen, dan zal u zien dat een incassobureau ook een professionele partij is en ook zal zorgen voor het behoud van uw klanten.